Want to promote your Product / Service ? Join Us Today WhatsApp / Mobile : 9408804567 Email: makarpuragidc@gmail.com શું તમે તમારી પ્રોડક્ટ / સર્વિસ પ્રમોટ કરવા માંગો છો ? તો આજેજ અમારી સાથે જોડાવ WhatsApp / Mobile : 9408804567 Email: makarpuragidc@gmail.com

Friday, 13 October 2017

KEYA TECH FAB - 9228878798

KEYA TECH FAB

859/1/D,  C/O Reliable Equipments,ABB Chowkadi, Makarpura GIDC,  Vadodara-390010

Er. Punit Patel (B.E. Mech) - 9228878798

Er. Nirav Patel (B.E. Mech) - 8141001052

keya.techfab@gmail.com

KEYA TECH FAB - 8141001052

KEYA TECH FAB - 9228878798

Fabrication

ETP tank

Pressure Vessel

Air receiver

storage tank

Structural Fabrication

Structure

MS Fabrication

SS Fabrication

Industrial Fabrication

Chemical Tank

MS Structure

SS StructureNo comments:

Post a comment