DUDHAIYA INDUSTRIES

DUDHAIYA INDUSTRIES

331/A-1/9, Makarpura GIDC, Vadodara - 390010

Contact Person : MR SHAILESH DUDHAIYA
Contact Nos. : +(91)-265-2631678,
Mobile : 9825040155
Email : sdudhaiya@rediffmail.com